koookle
52 Takipçi | 216 Takip
14 04 2008

İlliryalılar

Vikipedi, özgür ansiklopedi İlliryalılar, Antik Roma ve Yunan döneminde Adriyatik-Dalmaçya sahilinde yaşayan halkın ismi. İlirya, kuzeyde Avusturya Alpleri'nden güneyde Arnavutluk ve Kuzey Yunanistan/Epiros'a kadar geniş bir bölgeye yayılmaktaydı. Kelime anlamı "özgürler ülkesi" olan İlirya M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun eyaleti oldu. İliryalılar, Yunanlılar ve antik Makedonlar ile karışarak Helen kültürünü oluşturdular, pek çok Roma imparatoru İllirya kökenliydi (Örneğin İstanbul'a ismini veren Büyük Konstantin, Aya Sofya'yı yaptıran Jüstiyen). Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyıldaki bölünmesinden sonra İlirya, Güney (Yugo) Slavları'nın istilasına maruz kaldı. Bugünkü Arnavutluk ve Bosna-Hersek halkları iliryalılardır.... Devamı

14 04 2008

Tersane

Vikipedi, özgür ansiklopedi Volkswerft in Stralsund Tersane gemilerin inşaa ve tamir edildiği tesise verilen addır. Ürünleri yatlar, ticaret gemileri, endüstriyel gemiler ve savaş gemileri olabilir. Verdiği hizmette kolaylık sağlaması açısından tersane yapılarının bir kısmı deniz veya nehir içinde ve kıyısında bulunur. Tersanelerin iç alanlarında malzemeler için istif depoları, vinçler, kızaklar, montaj ve boya atölyeleri bulunur. Bu tarz tesislerin iç yapılarını etkileyen en önemli unsur inşaa ettiği geminin cinsidir. İçindeki iş akışına göre bu yapıların içerikleri ve yerleri, üretim kolaylığı açısından önem kazanır. Devamı

10 04 2008

Türklerin En Karanlık Asrı

Yusuf GEZGİN    Türkler tarihe damgasını vurmuş birkaç milletten birisi, belki birincisidir.  Kavimler göçüne sebep olarak Batı Roma'nın yıkılmasına ve bu günkü Avrupa milletlerinin teşekkülüne, Ortaçağın başlamasına sebep olan, Atilla'nın akınlarıdır.   Doğu Roma'nın yıkılmasına, Ortaçağın kapanmasına, Avrupa'da Reform, Rönesans sürecinin başlamasına, coğrafi keşiflere ve bu günkü modern batı dünyasının doğuşuna neden olan bir Türk devleti ve Türk hakanıdır.   Türkler, 20. yüzyıl hariç eski kıtanın büyük bir kısmında etkili olmuş, önemli bir bölümünü kontrollerinde tutmuşlardır. Atlas Okyanusu'ndan Hint Denizi'ne, Yakutistan'dan Afrika ortalarına kadar her yerde Türklerin izini bulmak mümkündür. Türkler önemli medeniyet havzalarından Hindistan'da 19. yüzyılın ortalarına kadar 1000 yıl egemen olmuşlardır. Köklü bir tarihe ve medeniyete sahip Mısır 850'li yıllardan 20. yüzyıla kadar fasılasız Türklerin idaresinde bulunmuştur. Çin Seddi'nin yapılmasına sebep olmadan öte, Çin 2 asır Türk sülaleler tarafından yönetilmiştir.   Askeri fetihlerin dışında Türklerin bilime, sanata, mimariye, edebiyata ve medeniyete ciddi katkıları olmuştur. Dünyanın en eski medeniyetlerini barındırmış bu coğrafyaları güçlü bir medeniyet telakkisine sahip olmadan elde tutmanın imkânı yoktur. Askeri zaferler medeniyetle, güçlü kültürle desteklenmezse fethedilen toplumların içinde erime mukadderdir. Moğollar gibi…   Türklerin 20. yüzyıl kadar politikada, ekonomide, bilimde, sanatta, askerlikte etkisiz kaldığı; müdahale ve yönlendirmelere açık bulunduğu bir asır olmamıştır.   Tarihin hiç bir döneminde Türkler bu kadar acze düşmemiş, hakir görülmemiş, kendisine güven ve saygısını yitirmemiştir. Türklerin son büyük devleti Osmanlı devleti batarken bile 1. sınıf devletti, ekonomik-siyasi-askeri caydırıcılığı vardı. “Dünyanın beşinci gücüydü. İngiltere, Fransa'dan sonra 3. b... Devamı

05 04 2008

İşte Ergenekon'un TEMEL Belgesi

    05 Nisan 2008 08:12 Ergenekon'un TSK içindeki faaliyetinden söz ediliyor, JİTEM övülüyor, 'Siyasilere suikastler' de mubah sayılıyor. İşte; 'Ergenekon'un tüzüğü' niteliğindeki belge...   Suikast: "...her şeyi mubah sayabilen siyasilere karşı, geriye kalan tek yol suikasttir." JİTEM deneyimi: "Ergenekon benzer bir örneği kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli deneyim elde etmiştir...." Sivil toplumun kontrolü: "Ergenekon, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini kontrol altına almalıdır." Holdingleşme:"...Bu nedenle Ergenekon, doğrudan kendi örgütüne bağlı holdingler ve bankaları süratle kurup ideolojiye uygun ekonomi-politik denge sağlayabilmelidir." Yeni yapılanma: "...Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan 'Ergenekon'un yeni bir yapılanmaya yönelme zorunluluğu ve gereksinimi vardır." İSTANBUL - Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, en uzun ve detaylı şekilde sorgulanan zanlılarındandı. İlk kez Tuncay Güney'in evinde ele geçirilen 'Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi 29 Ekim 1999 İstanbul' başlıklı metin hakkında en detaylı sorular ona soruldu. Bu belgeyle ilgili Veli Küçük bu kadar detaylı sorgulanmamıştı. Sevgi Erenerol'a polisin soruları Ergenekon belgesinin ne kadar detaylı ve çok yönlü planlar içerdiğini gözler önüne serdi. Sevgi Erenerol, Ergenekon metniyle ilgili soruların hepsine aynı yanıtı verdi: "Herhangi bir bilgim yoktur." Ergenekon belgesi, örgütün illegal kolları, suikast düzenleme koşulları, tetikçi ajanlarının eğitimi, örgüt içi infaz koşulları gibi bütün detaylar düşünülerek yazılmıştı. Ergenekon metnine göre örgüt finansal kaynaklar yaratmak içinde illegal yollara başvurmayı göze almıştı. Farklı ülke bankalarının içine ajanlar sızdırarak hesaplardan para aktarımı yapılması planlanmıştı. Banka, holding, medya sahibi olma... Devamı

25 03 2008

Anadolu'nun uyanışı ve Birleşik Kripto Cephe

Yusuf GEZGİN       Eskiden devleti “derin” ve “sığ” taraflarıyla Sebataylar elinde tutardı. Hemen bütün güç odakları bu kesimin kontrolündeydi. Bu yüzden 1970'lere kadar güç mücadeleleri Sebatay aileler arasında cereyan ederdi. “Yakubiler”, “Karakaşiler”, “Kapaniler” karşılarında başka bir güç olmadığından birbiriyle uğraşırlardı.   Bu kesimin hâkimiyetinde ilk çatlaklar Demokrat Parti döneminde oluştu. 1960-1970'lerde insanımız uyanmaya, çocuklarını okutmaya başladı. Bu yıllarda sabanın peşinden, sürünün ardından ayrılıp ticarete atılanlar, hayatın içine, devletin bünyesine girenler oldu. Ülkede yaşanan yoğun kentleşme bu süreci hızlandırdı. Dünün köylüleri şehirlerin nimetlerinden yararlanmaya, ticaretle-eğitimle-üretimle uğraşmaya başladı.   Kara Türklerin kabuklarını kırmaları Özal'lı yıllara rastlar. Özal Beyaz Türklerin tekeline aldığı alanları herkese açmıştır. Bürokrasi ve ekonomi üzerindeki tekelci yaklaşımları kaldırmış, herkesin performansını ortaya koyarak bir şeyler yapabilmesine zemin hazırlamıştır.   Kara Türkler bu yıllardan önce çok zeki de olsalar itilir-kakılır ve bir yerlere getirilmezdi. Ticarette, sanayide yazılı-yazısız kurallara toslar, bin bir mücadeleden sonra yılgın düşer; kendine biçilen role razı olur, kabuğuna çekilirdi. Özal Anadolu insanının önüne gerilen bu setlerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır. 1980'li yıllardan sonra Anadolu insanı yurtdışında eğitim imkânlarını fark etmiş, ihracatı öğrenmiş, üretimi ve pazarlamayı kavramıştır. Ülkenin kabuğunu kırması Anadolu insanının kabuğunu kırmasına paralel gelişmiştir. Zira Beyaz Türkler “küçük olsun bizim olsun” düşüncesindeydiler. Toplumun gözünün açılmasını, ülkenin ilerlemesini vs. istemiyorlardı. Kapalı, vizyonsuz, azgelişmiş bir ülkeyi; eğitimsiz, uyutulmuş, sindirilmiş vatandaşlarla bir güzel idare edip gidiyorlardı. Zaten batılı ham... Devamı

20 03 2008

Derinlerin son tangosu

Yusuf GEZGİN (www.aktifhaber.com)     Türkiye'de millete rağmen, demokrasiye rağmen var olan ve devam ettirilmesi için olmadık yollar denenen mevcut derin sistem 100 yıl önce, 1908 ihtilalinden sonra tesis edildi. Yaklaşık yüz yıl süren “Türk devletini ele geçirme planı” 31 Mart ihtilaliyle, 2. Abdulhamid'in tahttan indirilmesiyle başarıya ulaştı.   Takriben 100 yıldır ülkenin ana damarları, beyni, stratejik ve kritik kurumları Türk insanına rağmen Beyaz Türk denilen, aslı ecnebi kökenlilerden oluşan bir kesimin tekelindedir. Bu yapının Atatürk'e rağmen 1950'lere kadar mutlak bir hâkimiyeti vardır.   Demokrat parti iktidarının kadrolarının kahir ekseriyeti de beyaz Türklerden oluşmasına rağmen, 1950'lerde millet biraz nefes aldı. Bu dönemde Beyaz Türklerin hâkimiyeti hafifçe ırgalandı. Bunun bedelini Menderes ve ekibinden beyaz olmayanlar canlarıyla ödediler. 1960'ihtilaliyle beyaz Türklerin hâkimiyeti yeniden tesis edildi ve sisteme yeni sigortalar yerleştirildi. Anayasa Mahkemesi demokratik sürecin aleyhlerine işlemesi durumunda kullanılabilecek etkili bir kontrol aracıydı. TBMM'nin kontrolü dışında yapılandırılan ve çalıştırılan Mahkeme siyasetin ve millet iradesinin bürokratik bir yapıyla kontrolünü getiriyordu. Bu durum “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinden dönüştü, bir geri adımdı. Ama bu yolla pek çok siyasi oluşum-parti, hem de Atatürk sütre edilerek siyaset sahnesinden silinecekti.   Halkın demokratik uyanışı ve derinler aleyhine mevzi kazanması, sisteme yerleştirilen bürokratik kontrol araçlarına, yarım yamalak işleyen demokrasiye rağmen devam etti. Bu gün gerçek yüzünü daha iyi görebildiğimiz Demirel hükümetleri döneminde bile millet lehine demokratik açılımlar sağlandı. 1980 ihtilaliyle sistem millet aleyhine, derin yapılar lehine bir defa daha regüle edildi. Sisteme MGK ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi yeni kontrol araçları, dengeleyicil... Devamı

10 01 2008

Gizli Numarayı Engelleme Yöntemi

Artık cepten yapılabilen yönlendirmeyle gizli numara çağrıları engellenebiliyor. 6 tuşa basmak yeterli.   Artık cep telefonlarından yapılabilen yönlendirmeyle gizli numara çağrıları engellenebiliyor. Yapmanız gereken sadece telefonunuzdan 6 tuşa dokunmak! 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle GSM operatörleri üzerinden gizli numarayla arama dönemi sona erdi. Ancak, yine gizli numarayla arama yapılabiliyor. İşte bu sorundan kurtulmak çok basit bir işlemle mümkün olabiliyor. Ancak, cep telefonlarından yapılabilen basit bir işlemle gizli numaralar deşifre edilebiliyor. İŞLEM ÇOK BASİT Hangi GSM numarasını kullanıyor olursanız olun telefonunuzla “yıldız 253 kare” tuşlarına basıp arama yapın. Bağlı olduğunuz GSM operatörü size sesli cevap vererek gizli numaradan aranamayacağınızı bildirecek. Böylece, gizli numarayla sizi aramak isteyenler engellenmiş olacak. Yapılan bu işlemden sonra numarasını gizleyerek sizi arayan abonelere bağlı oldukları GSM operatöründen (Numaranızı gizlediğiniz için arama yapamıyorsunuz) mesajı iletilecek. İlgili abone gizleme işlemini iptal etmediği sürece de sizi arayamayacak.... Devamı

09 01 2008

Voltmetre

Vikipedi, özgür ansiklopedi   Sayısal voltmetre Voltmetre, devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araç. Voltmetre, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır. Voltmetrenin dirençleri büyük yapıldığından üzerinden geçen akım çok küçük olur. Böylece akımın tamamına yakınının potansiyel farkı ölçülecek devre parçasından geçmesi sağlanır. Potansiyel fark "V" sembolüyle gösterilir ve birimi volttur. Voltmetrelerin analog ve sayısal göstergeli türleri vardır.... Devamı

09 01 2008

Labirent

Vikipedi, özgür ansiklopedi Theseus ve Minos. Rhaetia, İsviçre Ortaçağ labireni Chartres Katedrali Yolların, ya da geçitlerin çokluğu, karışıklığı yüzünden içinden kolay kolay çıkılamayan yerlere labirent veya dolambaç denir. Labirentin tarihi [değiştir] Yunan mitolojisinde, bu çeşit yerlerden ilkinin, mimar Dedalus tarıfından Girit kıralı Minos için yapıldığını anlatan bir hikaye vardır. Girit kıralı Minos bı labirette korkunç bir ejderhayı hapsetmişti. Bir gün Minos'un kızı Ariadne'nin sevgilisi Theseus, ejderi öldürmek üzere Girit'e geldi. Ariadne ona, labirente girmeden önce, çıkarken yolunu kolay bulabilmesi için bir yumak verdi. Thesus bu labirente girerken bu yumağın ipliklerini yere salıverecek, çıkarken de iplikleri toplıyarak aynı yoldan geçip dışarı çıkabilcekti. Böylece Thesus ejderi öldürdükten sonra, yumak sayesinde yolunu bulup labirentten çıkmayı başardı. Son yıllarda Girit'te yapılan kazılarda, Konosus yakınlarında bir dağda, bu hikayede anlatılan labirette benzeyen bir yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Gene son kazılarda Mısır'da da böyle bir labirenttin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bahçeler [değiştir] İngilterde evlerin bahçelerini, labirent biçiminde şaşırtıcı yollara bölmek bir zamanlara moda olmuştu. Bu yolların kenarları yeşillikle örtülürdü. İngilterenin labirent bahçelerinden en ünülüsü, bugün Londra yakınlarındaki Hampton Court'dadır. Luna parklar [değiştir] Luna parklardaki labirentler ise eğlence için yapılır. Bilmece [değiştir] Bazı dergilerde labiremtin karışık, şaşırtıcı yollarına benziyen bilmeceler yayınlanır. Piskoloji bilginleri bu çeşit bilmecelerin zihni geliştirmeye, zekayı işletmeye faydalı olduğunu ileri sürerler. Psikoloji [değiştir] Bazı psikoloji bilginleri de hayvanların tepkileri üzerinde inceleme yapabilmek için labirentlere başvururlar.... Devamı

09 01 2008

Monument Vadisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi Monument Vadisi (Monument Valley) Monument Vadisi, ABD Eyaleti Utah'ın güneydeki Arizona ile sınırında bir vadidir. Navajo-Nation-Reservation (Navaholara ayrılmış arazi) içinde yer alır ve Utah'daki Mexican Hat yakınlarındadır. Navaholar tarafından idare edilen Monument Vadisi'e Navaho dilinde Tse bil ndisgali denir. Devamı